Les principals entitats valencianes firmen un manifest de cara al 9 d’Octubre reivindicatiu i criden a la participació

Les principals entitats valencianes firmen conjuntament un manifest de cara al 9 d’Octubre

 

Reivindiquen als dirigents politics que complixquen les seues promeses electorals i sent conscients de les reivindicaciones atenguen a les mateixes.

Criden a la participació activa junt a les Entitats valencianes darrere de la comitiva oficial, exigint a les nostres autoritats atenguen a les reivindicacions del Poble Valencià de cara a la Cultura i llengua Valencianes

Manifest valencianiste

manifest del 9 d'Octubre

 

Davant de la jornada del 9 d’Octubre el poble Valencià ha de reivindicar la seua identitat i els seus drets

El 9 d’Octubre es celebra institucionalment una processó cívica en la que la Real Senyera Valenciana baixe sense inclinar-se des del balcó de l’Ajuntament de Valéncia, metre que se disparen 21 salves com mana el cerimonial. Des d’ací es dirigix la comitiva fins a la Sèu, a on es realisa un Te Deum d’acció de gràcies i d’ahí al Parterre per rendir homenage a l’estàtua dedicada a Jaume I oferint-li una corona de llorer. Prèviament a la processó cívica, Lo Rat penat realisa una ofrena floral en l’estàtua de Francesc de Vinatea, defensor de l’unitat territorial del Regne. La celebració de l’entrada del rei aragonés en la Ciutat de Valéncia s’escomençà en l’any 1.338, quena el Consell general decidí que es festejara en una solemne processóla fita històrica que unia el Regne de Valéncia a la cristiandat. Històricament la Senyera de Valéncia ha ocupat un simbolisme fonamental en esta processó, com a major símbol representatiu dels valencians de la Ciutat i Regne, en temps de guerra i en temps de pau. La Senyera posseïx ranc real i, de la mateixa forma que un rei no inclina el cap al saludar a un atre rei, el cerimonial mana que la Real Senyera no s’incline mai, excepte davant l’altar major d’un temple, per trobar-se davant de Deu.

Durant l’època foral, la Real Senyera tenia la seua pròpia guardia paricular: El Centenar de la Plama, que era una milícia formada per cent ballesters, posteriorment ampliada a cent arcabussers, que la custodiava quan eixia del Cap i Casal per a defendre la pau social, l’ordenament jurídic, les llibertats forals del Regne o en cas de conflicte contra uns atres territoris. El Centenar ha recuperat recentment la costum foral de fer processó en la relíquia de Sant Jordi. Estes consideracions tan especials demostren que la Real Senyera no era una simple bandera local, sino que fon la bandera representativa de tot el Regne Valencià. Tot home, a peu o a cavall, l’havia de seguir si eixia a la batalla, i les autoritats del regne, des de 1.410, podíen traure-la inclús sense demanar permís al Consell de la Ciutat, el qual la custodiava des de temps antics, en els que el regne encara no tenía institucions pròpies.

La processó del 9 d’Octubre es prohibí com a resultat de la Batalla d’Almansa i del Decret de Nova Planta, ordenat les noves autoritats el desmontage i l’ocultació de la Real Senyera oficial. Afortunadament, la processó es recuperà i s’oficialisà en els anys 20 del sigle XX, gràcies a l’implus i l’iniciativa de Lo Rat Penat i hui en dia és u dels actes més importants i simbòlics del día de tots els valencians.

Per tot açò i aprofitant una fita tan insigne, les entitats baix firmants volen fer una crida a tots els seus socis i simpatisants, animar al restant d’associacions i entitats a recolzar l’iniciativa i, en general, a tota la societat civil valenciana de Vinaròs a Oriola, per a que no a soles vinguen a vore desfilar la Real Senyera valenciana en la processó cívica del 9 d’Octubre, sino que ademés participen activament en ella, darrere de la comitiva oficial, reivindicant la nostra Identitat baix els lemes:

 • Reconeiximent i oficialisacio de la normativa de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, les conegudes com a Normes d’El Puig.
 • Reconeiximent oficial i homologació dels títuls de Lo Rat Penat.
 • Defensa de la Cultura Valenciana, festes i tradicions.
 • No al procés de catalanisació en escoles, universitats i mijos de comunicació.
 • Derogació de la catalanista Acadèmia Valenciana de la Llengua.
 • Respecte dels poders públics a l’Idioma Valencià com a llengua cooficial en Espanya i en Europa.

Fimants:

 • El Tribunal de les Aigües de Valéncia.
 • Lo Rat Penat.
 • Casino d’Agricultura de Valéncia.
 • El Centenar de la Ploma.
 • Ateneu Mercantil de Valéncia.
 • Real Acadèmia de Cultura Valenciana.
 • Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

Adhesio a este manifest de Noticias Ciudadanas

 

Des de la redacció i l’equip del mig de comunicacio de Noticias Ciudadanas volem manifestar lo següent:

Des de Noticias Ciudadanas Corporación S.L. volem manifestar que a pesar que escomençàrem la nostra andadura fa tres mesos com a mig de comunicació íntegrament valencià, des del primer moment hem publicat, publiquém i publicarém en Llengua Valenciana en Normes d’El Puig o de la RACV i mai tindrà lloc en nostre mig cap publicació en valencià contrària a esta normativa.

Volem manifestar que el valencianisme sempre tindrà una porta oberta en el nostre mig de comunicació per a donar difusió i visibilitat al valencianisme cultural, social i polític.

Defenem des de Noticias Ciudadanas el bilingüisme reconegut en el nostre Estatut d’Autonomía i per tant acatém i promoguém les dos llengües cooficials segons el nostre Estatut, el Valencià i el castellà.

Seguirém denunciant el procés de catalanisació fomentat en diners públics que no és sino un a¡cami cap al Genocidi Cultural de la Cultura i Llengua Valenciana perpetuat pels nostres polítics durant dècades, que han donat l’esquena al Poble Valencià. per tant exigirém als nostres governants que no hi haja cap maneyspreu a la Llengua Valenciana i a la nostra Cultura.

Nos adherim com a mig de comunicació a este manifest i reivindiquém dels nostres polítics valencianía fins ara prou perduda, valentia i el compliment de les seues promeses electorals.

Scroll al inicio