Fa 780 anys que Pere Eximeni d'En Carròs conquistà Dénia

Fa 780 anys que Pere Eximeni d’En Carròs conquistà Dénia

Ningú vol enrecordar-se de que hui fa 780 anys que Dénia va conquistar-se als musulmans per Pere Eiximeni, ningú excepte L’Associació de Roc Chabàs de la Marina

 

Cap autoritat del govern municipal ha fet memòria a la conquista de Dénia per Pere Eximeni d’En Carròs ya que ells sempre van a la seua i per el seu conte, pero l’Associació Cultural Roc Chabàs , sí que commemora el 780 anys de la conquista de Dénia per encàrrec de Jaume I, A En Pere Eximeni d’En Carros fent una chicoteta breu historia:

Estant provablement en Cullera, Pere Eximeni d’En Carròs va rebre de Jaume I el conquistador l’encarrec d’atacar la ciutat de Dénia. Des de Cullera va passar per Oliva, i d’ahí cap a Ondara. És possible que en esta campanya conseguira prendre el castell d’Ambra i el Castellet d’Ocaive, aïllant progressivament la ciutat.

En Pere Eximeni d’En Carròs va edificar en les afores de la ciutat el castell d’Olimbroy, i que des d’eixe lloc va començar l’assalt a la ciutat que estava per Yahvé Abul Hussein. El sege sobre la ciutat va anar tancant-se, amprant tota classe de maquinària, pero la ciutat s’abastia per mar i finalment va caure en mans cristianes en l’11 de maig de 1244.

Per això, hui, 11 de maig es commemora la conquesta de Dénia per Pere Eximeni d’En Carròs. Una conquesta dissenaya des de Cullera, ya en mans cristianes i conquerida Balansiya. Des de Dànniya (Dénia) s’atacaven als barcos que atracaven en Cullera uns actes que feren a les autoritats cristianes alleugerir la reconquesta cristiana per tal d’acabar en estos atacs als barcos.

L’Associació Roc Chabàs de La Marina

Esta associació Cultural Roc Chabàs la Marina-Dénia, defén l’Història, la Llengua i Cultura valenciana, i per ad azixò hiu recorda la seua història i l’efemèride dels 780 anys de la conquesta de Dànniya, l’actual Dénia. Al marge de l’abandó institucional i el despreci per l’história, esta associació recorda el passat de Dénia per a comprendre el seu present.

Dénia formà part del Regne de Valéncia des de fa 780 anys, encara que pese a qui li pese, és l’història, encara que alguns volen falsejar-la i inventar-la, en un més que clar genocidi cultural cap a la Llengua i Cultura Valenciana que continua practicant-se per institucions en diners públics, alguns seguixen fidels a l’història i a la Cultura, i en una època de fakeNews i bulos, a soles en la veritat i en l’història podrem reivindicar la realitat front a les invencions.

Scroll al inicio