De les obres del nou estadi de la Societat Anònima Deportiva Valéncia Club de Fútbol

De les obres del nou estadi de la Societat Anònima Deportiva Valéncia Club de Fútbol

Pareix que esta corporació municipal te l’intenció de concedir la llicència d’obres per a continuar l’obra del nou Mestalla, sí serà eixe definitivament el seu nom. La veritat, tenia ganes d’escriure sobre esta obra. Partim que el club és una entitat privada i una societat anònima, per lo tant és l’entitat la que de manera privada te que resoldre els seus problemes d’acort en la normativa vigent en cada moment, en la llibertat d’aplegar a acorts en les administracions públiques, en benefici de les dos parts. Recordant que algunes d’elles velen pel be comú de tots el valencians

Tots sabem l’història pero no estaria demés recordar-la. Els primers anys del sigle foren de llegenda per a l’equip de fútbol. Finals de Champions, un parell de lligues, un parell de copes, trofeus europeus, millor equip del món… no havia arribat encara a l’any 2007

Els amos del club, en bon criteri, decidiren que l’afició mereixia una nova ‘casa’ per a un club que seria centenari en breu temps.

Anys abans s’havien fet alguns proyectes de millora i ampliació del vell estadi – en algú varem intervindre, delineant alguns plans en el Estudi de Delineació en el que colabore – no varen passar del paper. finalment se va eixecutar l’ampliació de la grada i de la tribuna (qüestionada, per ilegal) per a tindre un aforament lo més pròxim als 50.000 espectadors, socis o abonats de l’entitat.

Aplegà una nova propietat, en aquell embolic de la compra – venda d’accions de la SAD ¿recordeu, veritat? Esta nova propietat nomenà una direcció per al club i la SAD. No fon massa afortunada esta nova etapa. Atres clubs, de fora i de dins havien mamprés a marejar en els fichages de jugadors de fútbol en sifres impressionants.

Els beneficis de les retransmissions per televisions dels partits, no se repartiren de manera justa, beneficiant als de sempre. La nova propietat, allà pel 2005 si no recorde malament, propon la construcció de nova planta d’un nou estadi deportiu, inclús se plantejà sériament que est estadi fora municipal, en capacitat d’albergar competicions d’atletisme d’alt nivell, compartint-lo en l’atre equip de la ciutat, el centenari Llevant Unió Deportiva. No va poder ser.

Se proyectà un estadi 5 estreles en capacitat de uns 60.000 – 70.000 espectadors, en una coberta i tancament espectacular i de vora 350 millons d’euros. La societat Valéncia Club de Fútbol tenia capacitat – en aquells moments i en aquella circumstància – d’assumir el proyecte.

El finançament seria senzill. Se demana un préstam al banc que el donà sense massa problemes, les garanties, els solars propietat del Valéncia C.F. SAD, la ciutat deportiva de Paterna i el solar del vell Mestalla, Sí es venien, podien tindre en aquells temps un preu de venda superior a l’inversió en el nou estadi. S’arribà a un acort en les autoritats per a la construcció, càrregues urbanístiques, urbanisacions, aprofitament terciari, usos del nou estadi que no soles serviria com contenidor d’activitats deportives, etc. lo que ve a nomenar-se Actuació Territorial Estratègica (ATE) que no soles contempla la construcció de l’estadi, sino les actuacions complementàries, l’aprofitament dels solars del vell Mestalla…  Any 2009 estalla la bambolla de la construcció i de l’urbanisme i tot lo proyectat va per l’aire.

El nou Mestalla és una estructura de formigó sense acabar. Bertolín, llavors el constructor de l’obra, se retira de la mateixa per que no cobra les certificacions. L’estructura està eixecutada en sa totalitat, inversió més o manco la mitat del presupost. Fins hui, que continua l’obra parada. La venda del Valéncia C.F. SAD condicionada per que Bankia comet l’erro – no sabem si en pressions de alguna classe – de no recolzar el pla d’empresa dels Senyors Salvo i Martínez. Les accions que ara estan en mans de la fundació del Valéncia se fiquen a la venda. Se tria a una empresa estrangera com compradora Meriton Holding, puix els valencians no han segut capaços de donar resposta ad esta necessitat de la SAD. Les Obres estan parades i se determina primer sanejar el club – el deute a llarc determini és molt – i en acabant mampendre el nou estadi. Passen les temporades, el centenari, se decidix fer un proyecte més barat i aforrar uns quants millons.

Aplega, fa un parell de temporades, de manera extraordinària una disponibilitat de liquidea finalista per a acabar l’estadi, soles falta que administrativament les autoritats otorguen el nou títul habilitant per al proyecte reformat del nou estadi.

La llicència anterior no està caducada puix l’ajuntament no ha determinat expressament la caducitat de la mateixa. Segons diu el Pla General d’Ordenació Urbana, Normes Urbanístiques

capture 20240125 221125

Pero la Generalitat Valenciana de manera unilateral, sí que declarà la caducitat de la ATE, i per lo tant dels beneficis i càrregues urbanístiques del promotor. Cosa que la SAD (el Valéncia C.F. SAD) en atenció a defendre els seus drets ha tirat als jujats i està per resoldre, puix pareix que la caducitat de l’Actuació Territorial Estratègica ATE deuria de ser cap a l’any 2025, tenint en conte el desconte de determinis per la malaïda pandèmia de la COVID 19

En Resum, la SAD ha demanat una llicència d’obra per al proyecte reformat del nou estadi, està llicència, més be el proyecte constructiu i d’activitat, te que assumir tota la normativa que li és d’aplicació, en especial la normativa d’espectàculs públics, el Còdic Tècnic de l’Edificació, normes urbanístiques d’aplicació, ordenances municipals, i un llarguíssim etc.

Complint esta normativa, l’administració municipal no te més remei que donar-li la llicència de construcció i obres i d’activitat al promotor que la demana, en este cas el Valéncia C.F. SAD.

Atre tema és l’Actuació Territorial Estratègica ATE. Ahí radica l’interés que la propietat fique en venda la SAD per uns mísers millons d’euros. El balanç del l’entitat Valéncia C.F. SAD. segurament donant perdudes de millons d’euros és de tal calibre que pot assumir estes perdudes en la contabilitat. Soles en propietats conte; els dos estadis, un en estructura i atre en funcionament, els solars dels mateixos, la ciutat deportiva de Paterna enclavada dins d’un polígon industrial de vanguarda. A més dels atres actius del club, com socis i abonats, tècnics, escoles, i sobre tot la plantilla més jove i en més futur de la lliga.

Recorda aquell Borussia de Dormunt que fon l’espill en el que Salvo volia mirar-se en aquell pla d’empresa que Bankia se negà a recolzar.

Yo me pregunte ¿Hi han interessos per a que es venga la SAD per un valor menor del que toca, i aixina fer-se’n en els terrenys i propietats del Valéncia, vendre-les i multiplicar l’inversió inicial en breu temps? Yo me tem la resposta i vosté estimat i inteligent llector també.

Xavier Carbonell Montesinos

Delineant Proyectiste. Professor Tècnic de Formació Professional.

Scroll al inicio