El colege de segona ensenyança en 1879

El colege de segona ensenyança en 1879. Dénia i la seua historia per l’Associacio Roc Chabàs

Dénia està d’enhorabona. A les millores materials que s’han realisat, s’ha unit ara una tan important o més que aquelles, ya que pertanyen a l’orde moral. Acaba d’inaugurar-se en la nostra ciutat una institució de segona ensenyança, gràcies a l’iniciativa del nostre ilustrat retor Sr. Rocafull, i la cooperació d’unes atres persones no menys amants del país i de la ciència.

És incontrovertible el principi de que l’educació intelectual és la palanca més poderosa per a espentar als pobles per les verdaderes vies del progrés. Dénia, l’importància material del qual és de tots coneguts, reclamava ya des d’algun temps, l’establiment d’un centre instructiu en el qual es difongueren els coneiximents elementals dels diversos rams del saber humà, i en el que es preparara a la nostra joventut per a mamprendre estudis superiors.

Pero l’institució que acaba d’obrir-se, si be satisfarà pel moment les necessitats de la nostra ciutat, no ompli per complet els desijos de tota la comarca, ya que els jóvens de les immediates poblacions es retrauen d’assistir al nostre colege, perque la vida i esta ciutat és cara i per tant no els va a convindre a les famílies tindre als seus fills absents, costant-li més la seua subsistència que en qualsevol de les nostres capitals.
Les aspiracions d’esta comarca que són també les de Dénia i les nostres, consistix en convertir en colege d’interns el local que hui ocupa dita institució, i d’esta manera, els alumnes forasters podien estar en economia i reclusió lo mateix que molts de la nostra ciutat. Podrien ingressar com a pensionistes en més seguritat per als pares i més aprofitament per ad ells.

Una atra de les millores a les que hem d’aspirar i és nostre deure senyalar-la, és la que tendix a establir en el mateix centre d’ensenyança una bona escola i tal volta en el pas del temps una atra de nàutica, per la qual hi ha especial predilecció i això supondria immenses ventages que reportarien als nostres païsans d’escassa fortuna que no els permet portar als seus fills a l’estranger, a on les escoles de nàutica de les nostres capitals de província.

Dénia anirà conseguint tots estos propòsits i l’obra que modestament ha començat en este curs, s’anirà eixamplant i completant en un futur immediat. De totes les maneres nos congratulem al vore que en la capital de tota esta comarca, renaix l’esperit científic i que es va imitant l’eixemple d’Oriola i Alcoy, a on existixen des de fa molts anys excelents centres d’ensenyança. Confiem que la llavor sembrada, ha de fructificar i ser cultivada en atenció i ha de produir rics i òptims fruts, i mestrestant reba l’institució de segona ensenyança els nostres aplaudiments, i la promesa de la nostra pobra, pero sincera i entusiasta cooperació, perque veem en ella a la mare de qui ha de nàixer totes les millores morals d’este país, que són la pedra de toc de la civilisació i del progrés.

Roc Chabàs Associació

Dénia

Scroll al inicio