Inauguració de la Plaça d'Anfòs Ramón en Ciutat Fallera

Inauguració de la Plaça d’Anfòs Ramón en Ciutat Fallera

El passat dissabte va tindre lloc en el barri de Ciutat Fallera del Cap i Casal la inauguració de la rotulacio de la Nova Plaça d’Anfòs Ramón junt al carrer del Foc. Una plaça junt a la carretera que no te eixida i al final de Ciutat Fallera…

Sense anuncis oficials per part del Ajuntament de Valencia, sense cap tipo d’acte i sense una plaça decent més allà de la típica placa de carrer, una escala, un operari i el regidor de Cultura.

Els que no faltaren a la cita sigueres les associacions culturals valencianistes, en el president de Lo Rat Penat, Josep Vicent Navarro i el vicepresident de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, Ballester-Olmos estigueren al ap de la representació oficial del valencianisme, a on se donaren cita al voltant de 70 persones per homenagear com tocava en l’any que es commemora el centenari del naiximent d’Anfòr Ramón. També estigueren autors de llibres i poetes festius actuals com Sito o Ferran Gil, i membres del Casal Bernat i Baldoví i de AELLVA, ademés de membres de la familia de l’homenageat Anfòs Ramón.

Per representació oficial de l’Ajuntament únicament u dels 33 regidors municipals, el regidor de Cultura José Luis Moreno, i un operari municipal en una escala per a ficar la placa que rotula des d’este dissabte la plaça.

Cap representant de Junta Central Fallera estigué present a pesar de que gran part de la obra d’Anfòs Ramón girà en torn al món faller, un despreci més de l’actual Junta Central Fallera cap al valencianisme i cap a la Cultura Valenciana

Esperant carrer des del 2015

Va ser el 2015, ara fa huit anys quan el Casal Bernat i Baldoví i L’Associacio d’Escritors en Llengua Valenciana AELLVA reclamen un carrer en Valencia per al  poeta Anfos Ramon i Garcia, u dels principals exponents de la lliteratura en valencià del sigle XX. Una peticio respaldada per nombrosos colectius i associacions valencianistes, i que l’anterior regidora, Glòria tello va guardar en el caixó.

L’actual Ajuntament tampoco va atendre esta petició i a soles gràcies a la pressió del món valenciniste i de mijos de comunicació com este que subscriu la noticia sonrojant la cara dels actuals governants municipal s’ha aconseguit esta rotulació com homenage a Anfòs Ramón.

¿Qui era Anfòs Ramón?

Este insigne valencià, Anfos Ramon, va naixer i morir en el Cap i casal, en Russafa, concretament 28 de març de 1924 – 17 de juny de 2014. Anfos Ramón va ser vice-president de la centenaria entitat de Lo Rat Penat i sigue un poeta en prou d’exit en la Ciutat i la poesia festiva.

Anfòs va tindre nombrosos premis i llibrets editats,s empre en Normes d’El Puig, pero lo que ell i la seua obra va ser perseguida i ignorada, igual que seguix en l’actualitat les Normes de la RACV o d’El Puig, en unes autoritats que seguixent ignorant i perseguint a la Llengua Valenciana i als seus usuaris, com este periòdic.

Atres valencians ilustres seguixen esperant

La relació del govern municipal en valencinas ilustres seguix sent molt complicada, a pesar del canvi de govern, res ha canviat en esta situació.

Tants que feren tant per Valencia i tants anys oblidats, ara el nou govern te una oportunitat de seguir negant la nostra historia i idiosincracia o per fi pagar el deute en la memoria de persones ilustres valencianes.

Vicent Gonzalez i Lizondo sigué tinent d’alcalde de la Ciutat de Valencia, President de les Corts Valencianes i diputat per Unio Valenciana en Madrit. Ningu ha fet mai tant per nostra terra i nostre camp. Pero el propi Ajuntament del que formà part com a vicealclade no l’ha volgut reconéixer, tampoc que gracies a d’ell molts proyectes de la Ciutat tiraren cap avant… I alguns es permeten ara parlar de censura, els mateixos censuradors.

Tampoc tenim carrer a Rafael Conde El Titi. Des de 2017 està la ciutadania demanant un carrer per a un valencià d’adopcio, que va ser eixemple d’igualtat i de respecte. Sent u dels referents de la copla espanyola i la canço lleugera, portant el nom de Valencia per tots els platos de televisio i ciutats d’Espanya. Ni com artiste ni com a activiste LGTBI ha tengut el reconeiximent de Compromís ni del PSPV, ni de LAMBDA.

Atres, com Nino Bravo tenen un bust en un jardí fet una merda, abandonat, i a la espera d’una rehabilitació i millora aprovades inclús fa anys pel Ple Municipal, pero mai licitades i manco encara eixecutades.

Atres noms com Vicent Ramirez, o inclus el de Rosita Amores tampoc figuren en el nomenclator del Cap i casal. ¿censura u oblit?… Despreci pensaríem alguns…despreci per lo propi, mentrimentres seguix en el nomenclator a pesar de la llei de memòria històrica noms con el falangiste i despuix impulsor dels països catalans Juan De la Cuz Fuster, deu de ser qüestió de prioritats…

Scroll al inicio