Josep Payá impartix una coferènia este dissabte en Dénia titulada "descabezando mitos"

Josep Payá impartix una conferència este dissabte en Dénia titulada «descabezando mitos»

El pròxim dissabte 10 de febrer a les 12:00h en la Penya Valencianista Me’n fot de la localitat de Dénia, es celebrarà una conferència impartida pel escritor ilicità Josep Payá Alberola en el títul «Descabezando Mitos».

Una conferència a on caurà molta mitología que en realitat es a soles mitología i no realitat.

Josep Payá Alberola

Josep Payá Alberola (Elig, 28 de juny de 1939), és un escritor i històric dirigent valencianiste. Tota la seua lluita valencianista ha transcorregut en les terres del sur del Regne de Valéncia.

Biografia

Josep Payá, junt ad atres valencianistes d’Elig ha mantengut viva la flama del valencianisme, que com ell varen creure des del primer moment en la necessitat de treballar per l’implantació del moviment valencianiste en les comarques valencianes del sur de Alacant.

En l’any 1965 creà la “Penya la Tranquilitat”, per a fomentar el folclore i les tradicions locals. Fon un dels 22 fundadors dels Premis de Poesia i Pintura “Café Marfil”.

Fundador de l’Associació Històric Festera “Pobladores de Elche”, de “Amigos de la Universidad de Elche”; aixina com dels Jubilats i Pensionistes Iliticans, que actualment presidix.

Fundà en l’any 1978 el Patronat Històric Artístic Cultural d’Elig (PHACE), del que és actualment president i des del qual ha treballat en la defensa de la llengua valenciana i de la nostra història. Es un membre actiu de la Coordinadora d’Entitats Culturals del Regne de Valéncia, de la que ha segut Vicepresident per Alacant entre 1994 i 1996 i del Grup Cultural Ilicità Tonico Sansano.

Payá fon l’impulsor, junt a Josep Esteve Rico Sogorb, del I Congrés de la Llengua Valenciana celebrat en Elig l’any 1985, aixina com u dels firmants del les Normes d’El Puig en 1981.

També es acadèmic de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i té en possessió la “Encomienda de Alfonso X El Sabio”.

Destaca la seua ininterrompuda fidelitat als principis que allumenaren el moviment valencianiste a principis dels anys 70.

Te publicats diferents llibres en llengua valenciana, tant de novela com d’ensaig i de teatre.

Obra

  • Historia de Elche
  • Judes Valentins
  • En defensa de la nostra identitat
  • Discurs de Valenciania
  • ¡Mujer! ¡Mujer!
  • Vida y obra del pintor José Cañizares
  • Informe sobre la Llengua Valenciana
  • Vides Subterranees
  • La Dama d’Elig
  • Vida y Obra de Pedro Ibarra

Premis

Scroll al inicio