Lo Rat Penat oferix una nova temporada una oferta variada de Cursos presencials i telemàtics sobre cultura i llengua

Lo Rat Penat oferix una nova temporada una oferta variada de Cursos presencials i telemàtics sobre cultura i llengua

En 1949 Lo Rat Penat posà en funcionament, de la mà de Carles Salvador, la Secció de Cursos de Llengua i Cultura Valencianes. Durant tot estos anys, la finalitat dels cursos s’ha mantingut vigent: ensenyar i difondre l’idioma valencià.

Moltes personalitats del món cultural i lliterari valencià, aixina com milers de valencians anònims, han passat per les aules de Lo Rat Penat per a mostrar el seu compromís de fidelitat a esta terra, inclús durant el temps en que el valencià s’ha arraconat en la marginalitat oficial i ha quedat exclòs de l’ensenyança pública.

La llengua valenciana és u dels valors culturals i històrics que millor nos definix com a poble i configura gran part de la nostra essència. En l’actualitat, el context sociollingüístic s’evidencia negatiu per a la futura pervivència del valencià, motiu pel qual ara més que mai estem decidits a potenciar l’us de la nostra llengua i el seu coneiximent. Som cadascú de nosatros qui noshem de propondre invertir esta tendència i dignificar l’us d’un idioma secular.

Els alumnes que acaben satisfactòriament els cursos de llengua i cultura valencianes de Lo Rat Penat tenen la garantia de contribuir, en el seu coneiximent i expansió, a mantindre viva la flama de l’identitat valenciana. És per això que convidem a assistir als cursos de llengua i cultura valencianes a tots aquells valencians coherents i compromesos en la nostra cultura, llengua, identitat i en definitiva en la nostra pàtria. Especialment ad aquells jóvens que presenten un interés per la llengua valenciana fonamental per a la formació d’una generació que arraïle sòlidament l’idiosincràsia del Poble Valencià.

A pesar dels obstàculs socials i polítics que determinats sectors intenten impondre per a evitar que Lo Rat Penat mantinga la docència de la nostra llengua i cultura, un nodrit conjunt de professors, llicenciats, doctorats i en suma professionals de diversos camps i àrees posem al teu abast l’oportunitat de dir-li sí al valencià i al manteniment de l’història cultural dels valencians.

Cursos de Llengua i Cultura Valencianes 2023-24

 

Lo Rat Penat inicia un any més els seus Cursos de Llengua i Cultura Valencianes en la seua LXXIV (74) edició. Una nova edició dels Cursos que organisem des de 1949, seguint en la trayectòria de difusió de la Llengua i Cultura Valencianes, d’acort en el Pla d’Estudis que a continuació es detalla.

Enguany se mantenen les classes presencials en tots els nivells  Paralelament, se seguiran oferint els cursos a distància i de manera telemàtica en tots els nivells (a excepció de la Tertúlia de Cultura Valenciana i el curs d’Interpretació i Direcció Escènica, només presencials), de manera que cada persona puga triar la modalitat que més li convinga.

Ademés, com a novetat, se posa en marcha un sistema de beques i ajudes per a facilitar la realisació dels cursos i premiar l’aprofitament dels alumnes que els concloguen en èxit.

Un esforç especial dut a terme per un equip conformat per 14 professors especialisats en els diferents nivells a impartir.

Pla d’estudis Anual de Nivell de Cursos de llengua valenciana de Lo Rat Penat

 

inici de les classes, 16 d’octubre de 2023: 

 • Curs Bàsic: Coneiximent de la llengua valenciana a nivell oral i gramàtica bàsica, destinat a no valenciaparlants (nivell A1/A2 segons Marc europeu de referència). Especialment dirigit a practicar el valencià parlat. 2 modalitats:
  • Presencial, en dos classes semanals en la sèu de Lo Rat Penat.
  • Telemàtica, en seguiment per professor particular i en una classe semanal per videoconferència.
 • Curs Elemental: Introducció a la gramàtica i ortografia de les Normes d’El Puig (nivell B1/B2 segons Marc europeu de referència). Ha de tindre’s el Nivell Bàsic o be superar-se una prova de nivell per a poder cursar-lo. 3 modalitats:
  • Presencial, en dos classes semanals en la sèu de Lo Rat Penat.
  • Telemàtica, en seguiment per professor particular i en una classe semanal per videoconferència.
  • A distància, en seguiment per professor particular i en seminaris periòdics per videoconferència. 
 • Curs Mig: Curs de perfeccionament de l’escritura. Profundisació en diversos aspectes de la nostra llengua (nivell C1/C2 segons Marc europeu de referència). Ha de tindre’s el Nivell Elemental o be superar-se una prova de nivell per a poder cursar-lo. 3 modalitats:
  • Presencial, en dos classes semanals en la sèu de Lo Rat Penat.
  • Telemàtica, en seguiment per professor particular i en una classe semanal per videoconferència.
  • A distància, en seguiment per professor particular i en seminaris periòdics per videoconferència.
 • Curs Superior – Història de la Llengua i la Lliteratura Valenciana: Diverses matèries relacionades en l’història de la llengua valenciana, la lliteratura valenciana, la dialectologia valenciana i la sociollingüística aplicada al cas valencià. 2 modalitats:
  • Presencial, en una classe semanal en la sèu de Lo Rat Penat.
  • Telemàtica, en seguiment per professor particular i en una classe semanal per videoconferència.
 • Curs de Professorat: Curs d’especialisació llingüística i treball final d’investigació / docència dirigit per un mestre del claustre, en seguiment per professor particular i en seminaris periòdics presencials o per videoconferència. Deuen haver-se superat tant el Nivell Mig com el Superior-Història de la Llengua i la Lliteratura Valenciana per a poder cursar-lo.

Curs d’Introduccio a la Poesia

 

Inici novembre 2023:

Introducció al món de la poesia valenciana i millora de les tècniques poètiques. Dos nivells: elemental i alvançat. S’impartirà a distància, en seminaris periòdics per videoconferència i algun seminari presencial.

Curs d’interpretació i direcció escènica

 

Inici data per confirmar:

Introducció al món del teatre i de les actuacions teatrals. S’impartirà de manera presencial.

Curs de revalencianisació llingüística

 

Inici octubre 2023.

Dirigit a persones que ya conten en el títul “Mitjà” de la “Junta Qualificadora” pero desigen revalencianisar la seua ortografia, lèxic, morfosintaxis i fonètica d’acort en la normativa valenciana. La superació en aprofitament d’este curs se convalida en el certificat de Nivell Mig de Lo Rat Penat. D’acort en les preferències dels alumnes matriculats podrà impartir-se presencialment, a distància o en les dos modalitats.

Pràctica de Valencià oral. Tertúlia de Cultura Valenciana

 

Inici octubre 2023. Estructurat en forma de tertúlies a l’entorn d’un tema sobre la llengua o la cultura valenciana, està dirigit especialment a persones que sense seguir un pla d’estudis concret, o be una volta s’ha superat el pla d’estudis general, vullguen centrar-se en la pràctica i perfeccionament del valencià oral.

F6OHcjgXcAAHnym 1

Proves de nivell i convocatòries

 

Existix la possibilitat de realisar proves de nivell, que permeten l’accés directe al nivell Elemental i al nivell Mig. El cost de matrícula d’esta prova es descontarà de la matrícula del curs, si finalment se decidix cursar-lo.

Els alumnes que desigen obtindre el corrresponent títul deuran superar el corresponent examen final, tenint dret a dos convocatòries d’examen.

Seminaris i accions formatives específiques

 

A lo llarc del curs s’organisaran seminaris formatius i jornades sobre un tema concret de la normativa de la llengua valenciana o de la seua història. S’informarà en antelació de la seua realisació.

Podeu propondre a la Secció de Cursos l’organisació d’accions formatives específiques sobre aspectes concrets de la normativa de la llengua valenciana, de la seua història, o be d’una extensió dels cursos de llengua en alguna localitat, sempre que s’acredite l’interés en matricular-se d’un número mínim de 5 persones.

Llista de correu, matrícula i més informació

 

Si vols estar puntualment informat de la celebració de cursos, seminaris i jornades, solicita que et donem d’alta en la nostra llista de correu enviant-nos un e-mail en el teu nom a cursos@loratpenat.org, indicant-nos preferiblement en quina classe d’accions formatives estàs especialment interessat.

Els alumnes poden matricular-se a partir de la segona quinzena de setembre a través del correu electrònic cursos@loratpenat.org, al qual deuran enviar tota la documentació.

La matrícula per als seminaris i cursos que escomencen a partir de novembre de 2023, estarà oberta fins una semana ans d’escomençar cada acció formativa.

Per a més informació pots remetre-nos un correu electrònic a cursos@loratpenat.org

Scroll al inicio