¿Països Catalans?. Opinió Assoc Cult. Roc Chabàs de Dénia

¿Països Catalans?

Porte algun temps intentant obtindre una resposta coherent per part d’algun pancatalaniste valencians i no valencians  per a que expliquen els arguments històric-polítics sobre els que se sosté el terme «PAÏSOS CATALANS» (incloent en ells a la Comunitat Autònoma Valenciana con a País Valencià), del que tan abundantment fan us en Catalunya tant particulars, com estaments oficials d’indole política o educacional.

Lo que en un primer moment flama l’atencio del terme es que està en plural i no en singular, «país català», lo qual seria lo mes llògic ya que Catalunya només es una i no varies. Un no sap si el terme obedix a que Catalunya posseïx fronteres i aduanes entre les seues pròpies comarques (producte d’un nacionalisme desmesurat), o a que el «País català» està imbuint d’un misticisme i religiositat exquisita que ho fa compartició del misteri de la Santíssima Trinitat o Tripartit, en tres regnes de Taifes distintes un només «CORRALITO» verdader.

Per lo vist, ni lo un, ni lo atre.

¿Països Catalans?. Opinió Assoc Cult. Roc Chabàs de Dénia
¿Països Catalans?. Opinió Assoc Cult. Roc Chabàs de Dénia

Resulta que els senyors del «país català» lo que pretenen es fer-mos creure que a part del seu «CORRALITO», Catalunya es: «Moltes, Grans i Lliures?». Son molts anys patint la repressió franquiste en les seues carns com per a que a estes alçades no hagen deprés de cap a rabo les arts del dictador. Per a quin ser bons si l’experiencia en pròpies carns els ha demostrat que s’aplega mes llunt sent un mangante. Per a que conformar-se només en Catalunya si se pot trossejar la Comunitat Autònoma Valenciana, el Balear, part d’Arago, el Roussillon francés i el raspall de l’iglesia.

Com a valencià que soc me centraré en lo que a mi me concernir. Aixina puix, en lo que respecta a la Comunitat Autònoma Valenciana, des de la seua fundació com «Regne de Valéncia» en 1238 pel rei aragonés En Jaume I, mai ha estat políticament subjugada a Catalunya ya que esta no existia en temps de Jaume I, sino al contrari, sempre ha segut un regne sobirà, independent i en ocasions enfrontat als catalans. L’unic punt en comú en Catalunya era que abdós, junt al Regne d’Arago (i atres territoris), pertanyent a la Corona d’Arago. Pero cada territori en les seues pròpies lleis, furs, costums, institucions i llengua. I per supost sense que els catalans tingueren ningun grau de privilegi o potestat sobre el restant de membres de la corona aragonesa, menys encara quan Valéncia posseïa ranc de Regne i Catalunya era una simple referencia a una serie de comtats independents els uns d’atres, entre els que el de Barcelona tenia certa preponderància sobre el restant (de comtats).

batalla de vlcLlengua pròpia tenia i te el poble valencià. I «Valenciana» es el seu nom. Encara que no hi haja segut reconeguda ni pel castellà imperialiste repressor d’antany i hoganyo, ni pels imperialistes normalisadotes catalans que acabant mos apleguen camuflats baix un incult pelleranca de parent norteny solidari («germanastres» de baixa estofa), tractant-mos de fer creure que llengua Valenciana i catalana son una mateixa cosa.

En el fondo i en la superfície els catalans saben que se tracta de dos idiomes diferents i diferenciats, tant en el seu orige com en evolució. Pero com se semblen tant… No han pogut substraure’s a la tentació d’utilisar la manipulació i l’engany llingüístic per a tractar d’obtindre beneficis polítics i econòmics.

El seu raonament es simple (badoc mes be): «Com l’idioma Valencià te similituts en el català direm que el Valencià es dialecte del català; per lo tant (i ací apareix la piuleta polític-llingüística que els dona dret a trossegar) com en la Comunitat Autònoma Valenciana se parla català (variant), els que ho parlen son catalans i les seues terres son Catalunya».

La carambola s’ha efectuat. La cansalada i la velocitat han segut barrejats i a l’engendre resultant s’ho intenta validar a través d’intelectualoides en nomina o en complex d’inferioritat davant la «gran (sic) Cataluña anti-franquista».

Només queda maquillar la frase «La Comunitat Autònoma Valenciana pertany a Catalunya perque en ella se parla català» substituint «Catalunya» per «PAÏSOS CATALANS» (o millor encara per «EURORREGIÓ»). Aixina se dissimula un poc l’intent de robo i atracament a mà armada i s’evita que el sector progre-cult-acomplexat valencià se dona conte de la clavada i continue mossegant l’ham (encara que hi han que lo mosseguen en gust i a sabines, com bons apesebrats i estómac-agraïts que son).

Per a el que no hi haja abans molt be per que es una aberració voler obtindre benefici polític a través de factors que son purament llingüístics vaig a expondre un eixemple real i molt clarificador, que posseïx un paralelisme en el cas que mos ocupa, inclòs sense ser exactament igual (ya que en el cas valencià està demostrat que la llengua Valenciana i el català son dos llengües distintes):

En Alemanya se parla alemà, en Suïssa i Àustria se considera que se parla alemà, en Holanda se parla holandés, pero classificable com «dialecte alemà» si utilisem les premisses (obsoletes) que ampren els catalans per a definir lo que es llengua o dialecte.

¿ Que pensaria o sentiria un Suís, Austríac, Holandés si els ciutadans alemans o els organismes polítics oficials alemans se dedicaren a declarar, publicar i difondre que tots eixos territoris son «països alemans» perque segons els nacionalistes alemans se parla alemà en ells ?

¿ Seria llògic que per part d’Alemanya que tots eixos països tingueren que renunciar a la seua independència i colocar-se baix el govern d’Alemanya o acceptar estar englobats baix l’identitat «unificadora» de «països alemans», alguna cosa en lo que no s’identifiquen, ni desigen, simplement perque parlen un idioma similar al d’Alemanya ?

Es evident que tals pretensions per part d’Alemanya serien considerades una solemne borinotada, al par que un insultant fanfarroneria imperialiste, per part de qualsevol estament polític o persona en un poc de sentit comú i honestitat.

Aixina puix, concorrent eixe mateix tipo d’agravis i circumstancies cap a la Comunitat Valenciana per part de Catalunya (màxime en nostre cas, a on està plenament demostrat que el Valencià, per orige i evolució diferenciada, es una Idioma distint al català), es de dret denunciar esta insultant situació i exigir a Catalunya i a tots els seus estaments i institucions que retrocedixquen en el seu empenyorament de voler colonisar política, cultural llingüísticament a la Comunitat Autònoma Valenciana. Ademés de reclamar-los que deixen d’utilisar el terme «PAÏSOS CATALANS» per fals i erròneu, o que quan ho facen no incloguen en el mateix a l’històric Regne de Valéncia.

Pedro Fuentes Caballero

President de l’Associació Cultural Roc Chabàs de Dénia

Scroll al inicio