El Patronat de la RACV renova la seua Junta Eixecutiva

El Patronat de la RACV renova la seua Junta Eixecutiva

El passat 7 de març en la Ciutat de Valéncia, en el Saló d’Actes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, El Patronat de la RACV celebrà l’Assamblea General Ordinària anual.

En esta assamblea se donà conte als Patrons de les gestions, activitats i proyectes realisats durant l’any 2023, per l’orgue de representació del Patronat. Aprovant-se per unanimitat els informes que la Junta Directiva presentà a l’Assamblea.

En el 4º punt de l’orde dia i seguint els estatuts, se preveu la renovació per mitat de la Junta Directiva d’este Patronat. Prèvia convocatòria feta de forma estatutària. Els càrrecs a renovar foren: tres vocals, u d’ells en responsabilitat de vicepresident.

A vocals optaren, Gonzalo Pasqual Navarro, Bernardo Celda Muñoz i Antonio Marín Bautista que cessà com vicepresident i manifestà la seua voluntat de continuar en la Junta Directiva com Vocal.

Presentades estes candidatures a l’assamblea sobirana, se va procedir a la votació, sent elegits tots els candidats, sense cap vot en contra o abstenció. En quedar la vicepresidència vacant i a proposta del President, l’Assamblea nomenà per unanimitat a la vocal Maria José Micó Gómez com Vicepresidenta d’El Patronat. Quedant constituïda la Junta Directiva des de el seu nomenament, per l’assamblea general d’El Patronat.

Any Anfòs Ramón i nomenament de President d’Honor del Patronat de la RACV

Per últim i en el punt de propostes d’acort i a proposta de la Junta Directiva s’acordà:

  1. Propondre a la Vicepresidència Primera del Consell de la Generalitat Valenciana i Conselleria de Cultura i Deport que declare l’any 2024 com “Any del poeta Anfós Ramon i Garcia” en motiu del centenari del seu natalici.

  2. El Nomenament de l’expresident i actual tesorer de la Junta Directiva Eliseu Puig Arcos, com president d’Honor d’El Patronat.

Despuix de la renovació estatutària en esta Assamblea Ordinària del Patronat de la RACV, l’orgue de representació o Junta Directiva queda constituïda de la següent manera:

  • PRESIDENT D’HONOR NOMENAT EN L’ASSAMBLEA DEL 7-03-2024: ELISEU PUIG ARCOS (Empresari).
  • JUNTA DIRECTIVA TRIADA EN L’ASSAMBLEA DEL 7-03-2024
RICART PRESIDENT
Ricart Lumbreras, President del Patronat de la RACV

JOSÉ MANUEL RICART LUMBRERAS – PRESIDENT Advocat, Professional lliberal. Ha segut membre del Govern Valencià durant el mandat d’Ampar Cabanes, en responsabilitats en Cultura.

VOCALS

1. MARIA JOSE MICÓ GÓMEZ – VICEPRESIDENTA. Empresaria

2. XAVIER CARBONELL MONTESINOS – SECRETARI . Delineant Proyectiste. Professional lliberal. Professor Tècnic de Formació Professional.

3. GONZALO PASCUAL NAVARRO – TESORER. Economiste. Professional lliberal. Empresari.

4. JOSE ENRIQUE SÁNCHEZ MONTALAR – VOCAL. Economiste. Empresari.

5. ANTONIO MARÍN BAUTISTA – VOCAL. Ingenier Agrònom.

6. BERNARDO CELDA MUÑOZ – VOCAL. Químic. Investigador. Catedràtic de l’Universitat de Valéncia.

7. CHIMO MOMPÓ BUCHON – VOCAL. Advocat. Professional lliberal. Empresari.

8. MANOLO MARÇAL ALVARO – VOCAL. Restaurador de bens Culturals. President de l’Associació d’Estudis del Cant Valencià

Esta nova Junta Directiva celebrà la primera reunió este 26 de març, prenent possessió la nova junta dels seus càrrecs. El President donà la benvenguda als recents nomenats ad esta faena ingent de defendre, fomentar i difondre la nostra Cultura Valenciana, ajudant en tot lo possible a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, raó de ser d’El Patronat

Scroll al inicio