¿Un quart aeroport en Regne de Valéncia?

¿Un quart aeroport en el Regne de Valéncia?

Des de fa anys se qüestiona la necessitat de millorar les infraestructures areroportuaries de la Comunitat Valenciana. Pareix evident que en més companyies aérees, en una major oferta de vols a cada vegada més destins fa necessària la millora de les instalacions d’estes infraestructures. Senzillament se queden, s’han quedat chicotetes. La previsió de dèu millons d’usuaris en l’aeroport de Valéncia, en Manises era impensable fa a soles cinc anys. Segons els estudis, en estes sifres Manises se colapsarà en breu temps.

En Alacant, la situació és similar. També se produirà esta saturació, mes que l’Altet té molta més capacitat que Manises.

La demanda de vols, de movilitat aérea és cada any que passa, major. Aumenten els destins o la procedència dels vols i la demanda sol ser en els dos sentits. Vindre a fer turisme i també anar a fer turisme, no soles això, la movilitat per negocis i servicis és extraordinària. L’incorporació dels països de l’est d’Europa pot ser un dels motius d’este aument de la demanada. Volar a Budapest per a fer turisme de tres dies se pot convertir en normal, si no ho es ya.

Davant d’este problema se plantegen unes solucions: ampliació de les infraestructures existents. Recordant temps de militància política, en Unió Valenciana pels anys 95 – 99 del sigle passat i sent secretari de la comissió de obres públiques ya se plantejà esta necessitat. Aixina quedà negre sobre blanc en els diversos programes electorals des de 1997 fins al programa de 2012. Carbonell 2022:93-95-135. L’objectiu sempre ha segut millorar la competitivitat. Obtindre millores competitives respecte a tercers.

Per una atra banda i hui en dia, tenim que contar en l’existència de AVEs, TGVs, etc. Que fan competència als vols en manco de 800km. (un tren a 200km/h. de mija, faria el trayecte en 4 hores, similar a lo que constaria en temps, el desplaçament en avió) per lo que la qüestió de l’ampliació dels aeroports tal volta hi haurà que estudiar-la d’una atra manera.

Pareix llògic que els vols de manco de 800km de distància hi hauria que replantejar-los. Manco els vols de conexions en atres destinacions.

Se propon, per la saturació d’usuaris, l’ampliació dels aeroports de Valéncia i Elig – Alacant. Una segona pista en Valéncia pareix que encara siga prematur, pero sense dubte, serà necessària a mig determini. Lo que ya no se qüestiona, despuix del paréntesis de la pandèmia, la millora i ampliació de la terminal de passagers de l’aeroport. O tal volta construir una nova, si l’ampliació de l’existent no siga possible. Sense dubte la seua adequació i millora ya esta tardant. Manises, l’aeroport de Valéncia soles pot créixer – els espais de maniobres dels avions – sobre els terrenys de l’antiga base aérea militar.

En l’Altet se reclama una segona pista que ampliaria la capacitat de vols de l’aeroport. Necessàriament la terminal de passagers també se tindria que adequar a les noves capacitats. Problemes per a l’ampliació de pista i terminal en Alacant pareix que no hi han massa, o que si existixen, no se puguen solucionar.

Totes estes infraestructures (obra civil) deuen d’anar acompanyades de millores tècniques en les instalacions de navegació, seguritat, energia, sostenibilitat…

Alguna veu ha plantejat que ya que l’ampliació de Manises és complicada, que en l’Altet hi ha que fer una segona pista ¿per que no se construïx un nou aeroport a mitat camí entre Alacant i Valéncia que donara servici a les comarques central del Regne? La situació d’este aeroport mes adequada seria per la Vall d’Albaida, en terrenys de secà i prop de la costa, donant servici a les comarques de les Marines, Costera, Alcoyà, Safor, Riberes. ¿Seria factible i/o convenient?

L’existència de l’aeroport de Castelló en Vila Nova d’Alcolea dona la resposta. Efectivament este aeroport, a una hora de distància en coche des de la Ciutat de Valéncia, se podria aprofitar per a complement de Manises, aumentant el seu tràfic, beneficiant-se la Generalitat Valenciana que ho gestiona directament a traves de AEROCAS. Un aeroport a una hora, o hora i quart de distància en coche, en autovia, la CV-10, no pareix un aeroport llunt de una ciutat com Valéncia. Lliberant Manises de certs vols, se podria utilisar per a que certs vols que aterren ara mateixa en l’Altet utilisen Manises, de tal manera que també lliberarien de tràfic este aeroport. Evidentment als passagers que volen passar uns dies en la Marina suponc que una hora de ‘tranfer’ des de l’aeroport a l’hotel no és massa llarc. Esta solució podria ser bona si se manté el tràfic, i si l’utilisació de trens AVEs, TGV, etc. se potencia, i per lo tant s’adeqüen, amplien i milloren les terminals dels aeroports. La solució d’un quart aeroport en les comarques central, sempre estarà ahí si les necessitats, demanda i seguritat aixina ho aconsellen.

Optem, com optaren ya en son dia, per l’ampliació i millora tècnica dels tres aeroports del Regne. Donant molta major importància a l’aeroport de Vilanova d’Alcolea, a una hora de Valéncia i en uns aparcaments, de moment, debades.

Vols regionals dins de l’Unió Europea pareix la millor utilisació d’este aeroport, que no estava mort, soles amagat. Ya apostarem per ell en son dia i el temps nos ha donat la raó.

Xavier Carbonell Montesinos
Professor Tècnic de FP. Proyectes d’Obra Civil.
Scroll al inicio