La revista lliteraria Ucrònica en Llengua Valenciana celebra un certamen lliterari de contes i relats breus per la seua 10ª publicacio

La revista lliteraria Ucrònica en Llengua Valenciana celebra un certamen lliterari de contes i relats breus per la seua 10ª publicacio

La Llimera del Corral, associació cultural que edita la revista Ucrònica, convoca a tots aquells escritors i lletraferits al seu primer certamen lliterari. Volem celebrar aixina el número dèu de la revista i, per això, volem publicar en paralel un recull de contes i relats breus.

Els relats han de ser temàtica utópica, distòpica, ucrònica o una barreja dels anteriors; han de contindre, a lo manco, en una ocasió, la paraula dèu; no podran superar les 3000 paraules (document Word; tipo de lletra Times New Roman 12; interllineat 1.5); i s’enviaran en llengua valenciana o en castellà, acceptant els autors en esta última llengua la publicació de la versió traduïda al valencià en Normes d’El Puig.

Les colaboracions s’hauran d’enviaran al correu electrònic: lallimeradelcorral(arrova)gmail.com, adjuntant-se dos documents: el primer, en el relat, el qual es nomenarà en el título del relat i el pseudònim de l’autor/a (eixemple: Tirant_pseudònim); el segon document contindrà les senyes del relat i de l’autor: títul del relat, pseudònim, nom i llinages, teléfon, correu electrònic i la cessió explicita dels drets de publicación en llengua valenciana i castellà; l’archiu s’haurà de nomenar en la paraula PLICA més el títul del relat (eixemple: PLICA_Tirant). Cada autor podrà enviar tants treballs com considere, pero se li publicaran un màxim de dos.

Data d’entrega dels relats

Data d’entrega: Els relats hauran d’arribar abans de les 23:59 hores del dia 31 d’octubre de 2023. Qualsevol obra rebuda en posterioritat a la data exposta no será valorada.

Un jurat format per quatre membres de la redacció de la revista Ucrònica faran la selecció de relats, enviant als autors un informe crític del treball seleccionat que quedarà a disposició de l’autor per si vol revisar l’obra, pero sense caràcter vinculant. La selecció del jurat serà irrevocable i no s’acceptarà cap tipo d’impugnació a la dita resolució.

Les obres no seleccionades seran destruïdes i no es mantindrà cap de correspondència en els autors de les mateixes.

Se publicarà el llistat d’obres seleccionades en les rets socials i la pàgina web de la revista Ucrònica en data màxima del 31 de giner de 2024. Si per algun motiu inesperat el jurat haguera de pospondre la data de publicació de la dita selecció, es comunicaria pels mateixos canals el nou determini.

Tots els relats seleccionats pel jurat seran publicats en un volum monogràfic per l’associació cultural La Llimera del Corral, si el jurat recomanara també l’edició en castellà del recull, es publicaria també en posterioritat en la dita llengua.

Totes les obres que no complixquen en este reglament seran excloses del procés de selecció. Contra estes bases no cap cap de tipo de reclamació o impugnació

Scroll al inicio