Comunicat de l'Associacio Roc Chabàs de La Marina. La nova presidenta del Congrés la sra. Armengol i el seu atac a l'Estatut

Comunicat de l’Associacio Roc Chabàs de La Marina. La nova presidenta del Congrés la sra. Armengol i el seu atac a l’Estatut

Considerant que la declaració de la Sra. Armengol manifesta expressament la seua intenció de favorir l’us de totes les llengües oficials en el Congrés de Diputats d’Espanya i omet el valencià com una de les llengües oficials reconegudes de conformitat en la Constitució Espanyola i l’Estatut d’autonomia de la Llei de la Comunitat Autònoma de Valéncia Llei Orgànica 5/1982, 1 de juliol (Reconeiximent del valencià com a llengua oficial del nostre autogovern), l’Associació Cultural Roc Chabàs-Dénia, establix lo següent:

  • Francina Armengol no està habilitada per a presidir el Congrés si no comprén el marc constitucional dins del com deu representar i dirigir l’acció parlamentària.
  • Pensem que la negació de l’idioma valencià per part de la Sra. Armengol no va estar en absolut motivada per una falta de coneiximents jurídics.
  • La Sra. Armengol s’ha distinguit en la seua carrera política per crear polítiques que són totalment consistents en els postulats del secessionisme català més extrem.

En conseqüència,  anem a senyalar lo que diu l’artícul 3.1 de la Constitució Espanyola o l’artícul 6 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. ya que creem que els entén completament.

Ya que els socialistes confien en els vots a favor dels partits independentistes catalans, Erc i especialment Junts per Catalunya, per a obtindre la governabilitat de l’estat espanyol en la finalitat de validar la pren de possessió de Pedro Sánchez com a president, creem que els va descartar delliberadament per purs interessos partidistes.

No anem a permetre ser moneda de canvi atra volta i violen nostres drets

 

Nos oponem a que els valencians siguen utilisats com a moneda de canvi en els acorts per a assegurar l’estabilitat del govern espanyol alcançats entre un partit nacional i els partits secessionistes catalans, i nos oponem a que els nostres drets a ser, parlar i existir siguen violats rutinàriament.

Volem fer saber a tots els valencians que farem tot lo que estiga en la nostra mà per a que els nostres drets fonamentals siguen respectats escrupulosament tant en les institucions generals de l’Estat com en la nostra comunitat valenciana.

Francina Armengol no pot seguir eixercint com a presidenta de la Taula del Congrés ni un sol minut si no respecta la regla més fonamental de l’ordenament jurídic espanyol, com és la Carta Magna.

Francina Armengol ya ha mostrat actuacions irregulars a lo llarc del seu mandat com a presidenta del Govern Balear, en particular i sobretot en el cas de la ret de prostitució que afectava a menors que estaven directament baix la seua tutela.

Pensem que si seguim en esta direcció, estarem davant d’una greu anomalia constitucional i un atac frontal a l’integritat de la nostra història i identitat.

Per lo tant, insistim que corrigga la situació de colp i repent i reconega formalment la llengua valenciana com una de les llengües cooficials de l’estat.

En Dénia, a 19 d´agost de 2023.

Associació Cultural Roc Chabàs-Dénia.              

 

Scroll al inicio