Comunicat del Colectiu Fullana al voltant de l'aprovació del nom de Valéncia per al Cap i Casal

Comunicat del Colectiu Fullana al voltant de l’aprovació del nom de Valéncia per al Cap i Casal

El Cap i Casal se diu Valéncia recuperant la seua forma valenciana

 

A raïl de l’aprovació per part de l’Ajuntament de Valéncia de l’inici dels tràmits per a oficialisar la denominació de Valéncia per al nostre Cap i Casal, el colectiu Fullana de Professors Universitaris i Doctors Valencianistes vol manifestar breument la seua posició al respecte:

1.     En primer lloc, volem fer costat absolut a la nova denominació oficial en accent tancat (Valéncia), recordant que hi ha acort total entre els estudiosos sobre el fet de que esta és la forma unànim de pronunciar en llengua valenciana el nom de la ciutat. No hi ha discussió possible: Valéncia és la forma genuïna i etimològica en valencià (prové del llatí VALENTIA, en E llarga, la qual evoluciona a é tancada), mentres que València és català oriental. Tindre vedat escriure el nom del Cap i Casal i, per extensió, del conjunt del nostre territori en la forma valenciana pròpia representava una sumissió intolerable que atentava contra la nostra dignitat com a poble.

2.   Ademés, volem reclamar als polítics que han pres esta valent mida un comportament coherent i que prediquen en l’eixemple, fent un us normal i general de la llengua valenciana, gastant-la en tots els actes i manifestacions públiques i promocionant-la en tots els mijos de que dispon l’administració, respectant el caràcter de llengua oficial otorgat en l’Estatut d’Autonomia i a través d’un model autènticament valencià com el de les normes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, que favorixca l’identificació dels parlants en el còdic amprat i puga frenar la preocupant pèrdua de parlants que patim des de fa décades.

Scroll al inicio