El croniste oficial del Cap i Casal es mofa de la vicepresidenta de la GVA i Català el mante en el carrec

El croniste oficial del Cap i Casal es mofa de la vicepresidenta de la GVA i Català el mante en el carrec

Sí, ho fem en valencià est articul, en Normes d’El Puig, les que defen la Real Academia de Cultura Valenciana, no com eixa Academia política de la Llengua sense nom que tenim i a on els academics a soles saben ficar la mà per dir temes tan científics com el de que Val(è)ncia s’escriu en e oberta pero es pronuncia en e tancada, perque sino seria la valència química d’un element… molt científic tot…

Puix ahir el pseudocronista de la Ciutat de valencia es va mofar de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, pel l’utilisacio d’el valencià que si be no va ser correcte, per lo manco hem de valorar que una persona aliena al valencià i castellanoparlant faça eixe esforç i es fique davant les camares de televisio i davant la premsa coneguent les seues dificultats. Ha de ser valenta, i des d’aci ho volem reconeixer.

El croniste de Valencia que mante la alcaldessa Maria José Català ahir es va mofar del PP i de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, pero hui no apareix el seu cessament com a tal. Un nomenament que sí va ser politic, ya que es troba prop de les tesis del catalanisme més ranci i adoctrinador que defen Compromís, un partit quin real compromís és en el catala i no en el valencià.

¿Com pot justificar María José Català mantindre a una persona d’este calibre intolerant com a croniste del Cap i Casal?

 

Puix igual que mante com a regidor de cultura a una persona que en el seu primer parlament va dir més catalanades que el propi Grezzi, intolerable i incoherent demanar el vot valencianiste i despuix fer catalanisme… és com pixar a la cara a Lo Rat Penat o a la Real Academia de Cultura Valenciana, a les que ho han fet sino utilisar per a guanyar vots. Ara és el moment de fer realitat si asoles era un compromís dels que despuis es duu el vent o te realment voluntat politica de complir lo que va prometre Català.

De moment no coneguem cap intencio de llevar el accent català al nom del cap i casal del Regne de Valencia, sí l’ha ficat en castellà i ara tindrém la nova denomicacio català/castellà pero no en valencià. ¿I axixo? Puix alguns no podem entendre esta forma d’actuar… i ha de canviar de pareixer o el valencianisme se li tirarà damunt…no és la primera volta que reacciona davant de M.J. Català, deuria haver apres la lliço en la Conselleria de Cultura i Educacio quan va tornar les subvencions a les associacions catalanistes. perque recordém que Català va ser la que introduï a Escola Valenciana en els Coleges… pareix que no ha volgut dependre res, perque si no, ara és el moment d’actuar.

Catalá te ara una oportunitat d’or per a demostrar que vejam fantasmes a on no n’hi han i passa per en primer lloc per educacio i respecte cessar al pseudocroniste falto, en deute als seus companyons de partit i als valencians, i depsuix escomençar a fer una politica realment valencianista, que de moment no es veu per cap lloc. Fer valencianisme no és tornar a que la Real Senyera entre en la Catedral per al Te Deum el 9 d’Octubre, és no fomentar el català i treballar junt a Lo Rat Penat i la RACV per a difondre la Cultura i Llengua Valencianes, pero si es mantenen a certes persones que ademés es mofen dels que sí intenten parlar en valencià correctament el cami serà el contrari i davant es pot trobar a tot el valencianisme en peu, i per cert, cap partit representa hui al valencianisme, i que Vox escomença a deprendre tambe que fer valencianisme no és a soles fer anticatalanisme i impondre el castellà, sino cohabitar les dos llengües sense cap tipo de problema i treballar per la recuperacio de la Cultura i llengua Valenciana.

El Poble està fart de falsos Mesíes i de persones que s’autodenominen com a valencianistes, fins Ribó se diu valencianista, pero tots sabem que realment amaga el seu ranci catalanisme adoctrinador, igual els demes tambe amaguen cosses, temps al temps i pels seus fets els coneixerém…

Ara és el moment d’actuar i no valen més excuses.

Artícul escrit en Llengua Valenciana en Normes d’El Puig

Scroll al inicio