La Federacio valencianista política Decidix emet un comunicat per les paraules de Francina Armengol

La Federacio valencianista política Decidix emet un comunicat per les paraules de Francina Armengol

Comunicat de DECIDIX davant les declaracions de Francina Armengol en la presa de possessió del seu càrrec com a presidenta del Congrés dels Diputats sobre l´us de les llengues cooficials.

Davant les declaracions de la Sra Armengol deixant clara la seua intenció d´afavorir l´us en la Camara Baixa de Les Corts de totes les llengues cooficials en l´estat Espanyol i havent omés la llengua valenciana com una d’eixes llengües cooficials reconegudes per la Constitució Espanyola i per la la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana que reconeix el valencià com la
llengua oficial de nostra autonomía, la FEDERACIO DECIDIX manifesta lo següent:

1. Que Francina Armengol no està qualificada per a presidir la Taula del Congrés si desconeix el marc constitucional en el qual ha de representar i dirigir les seues actuacions parlamentaries.

2. Que creem que el desconeiximent del marc jurídic no es en absolut lo que ha dut a la Sra Armengol a manifestar-se com ho ha fet negant la llengua valenciana. La Sra. Armengol en la seua trayectoria política s´ha destacat per desenrollar ses politiques alineades totalment en els postulats del secessionisme català mes radical.

Per lo tant no anem a recordar-li lo que diu la Constitució Espanyola en el seu articul 3.1 ni l´Estatut d´Automonía de la Comunitat Valenciana en el seu articul 6 perque pensem que els coneix perfectament.

Pensem que els ha obviat intencionadament per interessos purament partidistes puesto que el socialistes depenen per a aplegar a la governabilitat de l´estat espanyol del vots a favor dels partits independentistas catalans, Erc i especialment de Junts per Catalunya per a validar l´investidura de Pedro Sanchez com a president.

3. Que mos neguem a que els Valencians continuem sent la moneda de canvi una volta mes en els pactes per a obtindre la governabilitat en l´estat espanyol entre un partit nacional i els partits secessionistes catalans i se nos negue sistemàticament el dret a ser, parlar i simplement existir.

Volem manifestar a tota la ciutadania valenciana que anem a treballar per a que els nostres drets fonamentals siguen escrupulosament respectats tant en les institucions generals de l´Estat com en nostre àmbit autonòmic.

La trayectoria de Francina Armengol en la presidència del govern balear

 

Francina Armengol que ya ha demostrat en la seua trayectoria en la Presidència del Govern Balear actuacions irregulars, especialment i sobre tot en el cas de la ret de prostitució que afectà a menors que estaven directament baix la seua tutela, no pot ser la Presidenta de la Taula del Congrés ni un minut mes sino acata lo mes elemental del cos jurídic espanyol com es la Carta Magna.

Considerem que de continuar en eixa llínea estaríem davant d´una greu anomalía constitucional i un atac frontal a nostra integritat llegal e identitaria. Per lo tant , li exigim que rectifique d´inmediat i reconega explicitament a la Llengua Valenciana com una de les llengues cooficials de l´Estat.

En Valencia, a 19 d´agost de 2023.

FEDERACIO DE PARTITS DECIDIX
Scroll al inicio