Calderón de la Barca, Passeig de Gómiz i Loring-Estació, les fogueres triunfadores en el Concurs de Llibrets de Lo Rat Penat

Calderón de la Barca, Passeig de Gómiz i Loring-Estació, les fogueres triunfadores en el Concurs de Llibrets de Lo Rat Penat

Lo Rat Penat, des de la seua fundació en 1878, sempre s’ha preocupat per les expressions de la cultura popular. A finals del sigle XIX ya premiava a les millors falles, i des de 1903 organisa i convoca el Concurs de Llibrets de Falla que potencia i promou la lliteratura festiva en llengua valenciana. En l’expedient de la UNESCO de declaració de les Falles com a Patrimoni Immaterial de l’Humanitat, entre els aspectes de la festa a protegir, se fa menció expressa a la llabor de Lo Rat Penat en la celebració d’este certamen.

Lo Rat Penat també organisava en Alacant la concessió de premis als millors llibrets de les Fogueres de Sant Joan ya en els anys trenta del sigle passat, una iniciativa que en 2017 se tornà a reprendre, concedint novament estos premis, que es concedixen valorant únicament el contingut tradicional del llibret, açò és, l’explicació i relació de lo que conté la foguera (o en el seu cas de la barraca), escrita en vers i en llengua valenciana, valorant-se la sàtira, l’humor, l’ingeni i la gràcia, a més de la rima i tècnica dels seus versos.

Premiats

El Falla del Concurs de llibrets de Fogueres que organisa Lo Rat Penat: 

 

SECCIÓ GENERAL
  • Premi Extraordinari «LO RAT PENAT» a la Foguera CALDERON DE LA BARCA – PLAÇA D’ESPANYA.Autor del llibret:  Donís Martin i Albizua.
  • Primer Premi a la Foguera PASSEIG DE GÓMIZ, quin autor del llibret és  Manolo Vilaplana i Lluch.
  • Segon Premi a la Foguera AVINGUDA DE LORING ESTACIÓ, quin autor del llibret:  Isidre-Vicent López i Cruz.
  • Tercer Premi a la Barraca LA MILLOR DE TOTES, quin autor del llibret és  Julio Fontán i López.
 SECCIÓ INFANTIL
  •  Premi Extraordinari «LO RATET PENAT» a la Foguera PASSEIG DE GÓMIZ, quin autor és  Manolo Vilaplana i Lluch.
  • Primer Premia la Foguera CALDERON DE LA BARCA – PLAÇA DE ESPANYA, quin autor és  Donís Martin i Albizua.
  • Segon Premia la Foguera AVINGUDA LORING ESTACIÓ, en l’autor del llibret:  Isidre-Vicent López i Cruz.

Premis a les millors Fogueres

Igualment Lo Rat Penat concedirà un estandart extraordinari a la millor foguera 2024 i a la millor foguera infantil 2024.

Scroll al inicio