Valéncia cambia de nombre en valenciano y castellano y deja su acentuación en catalán tras una tensa comisión

La Batalla per Valéncia

¿És correcte Val(ència) o Valéncia? Un destacat filolec nos instruïx sobre el terme correcte en Valencià

 

L’ajuntament del Cap i Casal en mans de Compromís aprovà que el nom de la ciutat seria “València” en accent obert, segons la fonètica i la norma catalana, rebujant que fora bilingüe com han fet unes atres ciutats. Açò ya ho feu el PSPV quan governava la ciutat, pero sense seguir els tràmits establits per la llei, de manera que quan el PP i Unió Valenciana es feren càrrec del govern municipal lo primer que feren fon eliminar l’accent obert i deixar la forma única “Valencia” sense accent; hem de recordar que en aquell moment les Normes del Puig o RACV havien eliminat l’accentuació gràfica, que fon recuperad més tart.

Com podem vore esta polèmica sobre cóm escriure el nom de la capital valenciana que dona nom a tot el territori, a la llengua i la cultura, ve de llunt. De fet el nou govern municipal en mans de PP-VOX en la seua primera sessió ha tractat este tema del topònim en una moció que diu lo següent: “ Moción  impulsora de la Alcaldía del procedimiento de cambio de denominación del municipio de València,  para que en lo sucesivo la forma oficial del mismo pueda serlo en castellano y valenciano (Núm. expediente E-00400-2023-000008-00)”, pero la moció no diu quina és la forma valenciana que propon, de manera que es pot deduir que la nova corporació considera que “València” és la forma valenciana. Ara be, l’alcaldesa María José Català ans d’ocupar el càrrec en una entrevista en Las Provincias, que inclús mencionà el ABC, digué que canviarien el nom “nada más podamos hacer una aprobación plenaria” afirmant que “será en forma bilingüe” y que “el acento en valenciano volverá a ser cerrado y no abierto”.

És d’esperar que en eixa aprovació plenària, si el PP no té el valor d’accentuar a la valenciana “Valéncia” el nom de la capital de tots els valencians junt a la forma en castellà “Valencia”, serà Vox qui sí el tinga i perfí el topònim més important de la nostra autonomia s’escriga tal i com tots el llingüistes, en independència de l’ideologia que tinguen, reconeixen que es pronuncia en valencià des de sempre.

No té sentit, ni llògica, ni és explicable des d’un punt de vista tècnic i llingüístic que tots reconeguen que “Valéncia” en valencià es pronuncia en é tancada, com a excepció a la regla de les paraules acabades en -ència, i que s’escriga en è oberta pel fet de que en català eixa és la forma en la que s’escriu i pronuncia el nostre topònim. La Secció de Llengua i Lliteratura Valenciana de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana envià a l’Acadèmia Valenciana de las Llengua i a l’Ajuntament de Valéncia dos informes molt ben documentats, que es poden consulta en internet, defenent la forma “Valéncia” en valencià, pero ni la AVL ni l’ajuntament contestaren estos informes ni els tingueren en conte a l’hora de decidir.

Adoptar la forma “València” en accent obert a la catalana no té cap de justificació científica, respon a un criteri polític i ideològic de convergència en el català; si es seguix per este camí de manipular la nostra toponímia com es ve fent, pronte es plantejaran escriure “Dènia” en accent obert quan ara i sempre ha segut “Dénia”. Este criteri de convergència en el català, que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua s’ha tret de la mànega, puix no està en la seua Llei de creació, nos conduïx a desgavells llingüístics com este.

Voro Lopez i Verdejo

Doctor Filolec

Real Acadèmia de Cultura Valenciana

Scroll al inicio