El Patronat de la RACV nomena a Eliseu Puig com a President d'Honor

El Patronat de la RACV nomena a Eliseu Puig com a President d’Honor

El Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, dona l’enhorabona i el felicita pel seu recent nomenament com President d’Honor al companyer En Eliseu Puig.

Eliseu ha ocupat tots els càrrecs de la Junta Directiva d’El Patronat, sent Secretari, President, i en esta última etapa, Tesorer. El reconegut prestigi d’Eliseu en el món valencianiste és pales. Persona respectada i admirada per tots i un eixemple a seguir pels que som els seus companyers que en orgull agarrem l’antorcha, el relleu en la direcció d’El Patronat de la RACV.

Les circumstàncies – i l’edat – han fet que el nostre amic deixe les seues responsabilitats en la Junta Directiva d’este Patronat, pero contem en la seua experiència, els seus consells i la seua habilitat. No abandona El Patronat.

Destaquem la seua habilitat durant el decanat de M. Roda. Fon ell el que s’obstinà en dur avant el proyecte d’El Patronat. Durant eixe periodo varen disminuir els Patrons. Hui en dia els havem triplicat.

El Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana Durant el mandat de Eliseu i en colaboració en La RACV i en lo Rat Penat tragué al carrer publicacions tant importants com: El Diccionari General de la Llengua Valenciana, del Doctor Voro López (DEP) La Nova Gramàtica de la Llengua Valenciana, obra fonamental, descriptiva de com és la nostra llengua, un dels idiomes oficials de la nostra Comunitat, La Documentació Formal de l’Ortografia de la Llengua Valenciana, entre unes atres més. Volem manifestar el nostre convenciment de continuar treballant en esta llínia, i en atres com les noves tecnologies puix el traductor en llínia http://traductor.llenguavalenciana.com/ també ha segut cosa de Eliseu Puig i El Patronat.

L’acte d’homenage i entrega del pergamí acreditatiu se celebrà en un dinar de germanor en un cèntric restaurant del Cap i Casal, en l’assistència de familiars, presidents d’El Patronat que ho foren, amics, i patrons. Acte senzill, íntim i entranyable. Consistí en unes paraules de benvenguda per part de José Manuel Ricart, President actual, acte seguit el secretari, Xavier Carbonell, llegí l’acta a on l’assamblea general d’El Patronat nomena a Eliseu Puig com President d’Honor i a continuació se li feu entrega del pergamí acreditatiu del nomenament. El homenajat prengué la paraula per a mostrar el seu agraïment, i notablement emocionat convida a continuar treballant pel be de Valéncia, sempre Valéncia.

Scroll al inicio