La Ret d'estudis Valencians presenta el llibre "Eduard Buil. Memòria d'un poeta" en Lo Rat Penat

La Ret d’estudis Valencians presenta el llibre «Eduard Buil. Memòria d’un poeta» en Lo Rat Penat

La Ret d’Estudis Valencians va nàixer durant la pandèmia com un espai de treball colaboratiu per l’interés d’uns amants de les lletres i la cultura valenciana. És tracta per tant, d’un punt de trobada en el que les persones que vullguen compartir les seues investigacions al voltant de la cultura i història valencianes, poden treballar de manera conjunta, multiplicant aixina les possibilitats de profundisar en els seus estudis. En els seus inicis l’interrelació entre els seus membres va ser profitosa per a ajudar-nos en búsquedes bibliogràfiques, documentals, assessorament cultural,…en distints camps en els que estàvem investigant els seus membres per separat.
Durant l’any 2022 la Ret decidix pegar un pas avant i posar-se a treballar en recuperar per a la memòria, hòmens i dones valencianes pròxims als nostres temps, encara que oblidats o només recordats des d’una visió incompleta i biaixada. Este pas naix de dos experiències vixcudes per membres de la Ret: per una banda el proyecte «Poetes Valencians» que dirigix des de fa més de deu anys Miquel Àngel Gascon i que ha tret a la llum centenars d’autors oblidats que han publicat obra en llengua valenciana en el segle XIX i XX (naixcuts abans de 1936). Per atra la vivència de Joan Batiste Sancho al descobrir la figura de l’insigne poeta Rafael Villar, injustament oblidat pel moviment cultural valencianiste, a pesar d’haver segut un membre destacat d’ell durant la seua vida.

El llibre al voltant d’Eduard Buil es presentarà en Lo Rat Penat

Blue and Orange Church Conference Poster 20240106 220820 0000Frut d’este primer afany, s’ha fet realitat un llibre dedicat al poeta, escritor i periodiste Eduard Buil, que se presentarà el pròxim dijous 18 de giner en Lo Rat Penat a les 19:00 hores, ha segut coordinat per Miquel Àngel Gascon i conta en la colaboració de Javier Navarro, Joan Josep Serra, J. Cristobal Cuenca, Pau Giner i Alexandrina Fornas (neta del poeta). Buil, del qui hem commemorat en 2023 cinquanta aniversari de la seua defunció, va triumfar en la vida cultural valenciana durant els anys 20 i 30, estant molt actiu en la Societat Lo Rat Penat d’aquella época, arribant a ser Mestre en Gai Saber. Desgraciadament, la guerra el va conduir a un llarc exili i el va condenar al seu injust oblit per part dels valencians.

Actualment la Ret conta en huit membres actius que colaboren voluntàriament en els diversos proyectes que se van proponent pels seus integrants. Des de la Ret continuen treballant en les pròximes publicacions i també atres llínees de colaboració que esperen i desigen anar ampliant des d’este mateix moment.

Scroll al inicio