Acte d'ingrés en la RACV de Bernando Celda com a nou acadèmic

Acte d’ingrés en la RACV de Bernando Celda com a nou acadèmic

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana, ha nomenat recentment com a nou acadèmic de número de la Real Institució a En Bernardo Celda Muñoz.

El Catedràtic de Química – Física se suma a l’ampla llista d’Acadèmics de reconegut prestigi que han format part de la RACV a lo llarc de l’història. Ademés en este cas coincidix que En Bernardo Celda Muñoz forma part de la Junta Directiva del Patronat de la RACV. “Destaquem la satisfacció de contar en un científic, investigador en ciència bàsica, camp poc habitual en els nostres Acadèmics que majoritàriament destaquen en les Ciències Socials i en l’Ingenieria.” Asseguren des del Patronat de la RACV.

L’acte d’ingrés se celebrarà, com és habitual, en el Saló del Consulat de Mar de la Llonja, de la ciutat de Valéncia el pròxim dia 11 d’abril a les 17:45h. Presidit per l’Excm. Sr. Decà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, En José Luis Manglano de Mas.

El discurs d’ingrés de nou Acadèmic versarà sobre

Materials Polimèrics i la Societat Valenciana”

Li contestarà l’Ilm. En José Francisco Ballester Olmos i Anguís

Vicedecà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

El patronat de la RACV felicita al nou acadèmic i informa de les seues virtuts

El Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, dona l’enhorabona al nou acadèmic i nostre companyer En Bernardo Celda Muñoz, Doctor en Química. Investigador en el camp dels polímers, Catedràtic de Química – Física en el Departament de Química – Física de l’Universitat de Valéncia.

Des d’El Patronat també volen destacar que el nou Acadèmic pertany a l’Insigne Capítul de l’Almoina de Sant Jordi de Cavallers del Centenar de la Ploma, que s’establix en Valéncia en la missió d’agrupar a les persones que més s’hagen caracterisat per l’exaltació i foment dels valors del poble valencià per tot lo mon, així com dels seus símbols més característics.

El Patronat de la RACV vol manifestar la satisfacció de contar com a nou Acadèmic a tan singular persona, al que desigen lo millor en la seua nova responsabilitat en vocació de servici al nostre Regne, que vol dir a l’humanitat.

Scroll al inicio